Truy cập nội dung luôn

Vụ xuân năm 2019 huyện Quế Võ phấn đấu gieo trồng 7.450 ha, trong đó lúa 6.900 ha, cây rau màu các loại là 550 ha. Ngay từ cuối năm 2018, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch cải tạo đất, diệt chuột, kế hoạch gieo cấy, phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa… Đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách của Tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, với quyết tâm cao nhất là hướng tới một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -3070

Đã truy cập : 43088775