Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phố Mới lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

27/03/2020 16:46 Số lượt xem: 286

Trong 02 ngày 26 - 27/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Mới khóa V đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phố Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (thứ 5 từ phải sang) cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Các đồng chí thành viên Tổ công tác của Huyện ủy chỉ đạo Đại hội và 188 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đảng bộ thị trấn Phố Mới có 14 chi bộ trực thuộc với tổng số 419 đảng viên. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Phố Mới lần thứ V, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của thị trấn Phố Mới phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,6%; Nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ, giá trị sản xuất trên 01ha canh tác đạt 135 triệu đồng/năm; Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng của thị trấn tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 124,1 tỷ đồng; Hoạt động Thương mại - Dịch vụ phát triển, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2020 ước đạt 912,1 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 71,948 tỷ đồng, tăng bình quân 7,47 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng từ 358,7 tỷ đồng năm 2016 lên 511 tỷ đồng năm 2019 và dự kiến năm 2020 đạt 575,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,07 triệu đồng vào năm 2020, gấp 1,49 lần so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng chiếm 45,4%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 52,4%; Nông nghiệp chiếm 2,2%.

Quang cảnh Đại hội.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại và chuẩn hóa, tỉ lệ phòng học kiên cố đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp, học sinh giỏi tăng, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; Công tác Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo, trong 5 năm qua đã khám cho 6.213 lượt người và điều trị ngoại trú cho 2.741 lượt người; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao được thực hiện tích cực. Công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương được tăng cường; An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác Thanh tra - Tư pháp đạt kết quả tích cực.

Diện mạo thị trấn Phố Mới ngày càng phát triển theo hướng đô thị hiện đại.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy thị trấn Phố Mới đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên với tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt 88,9%. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII). Công tác Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ có trọng điểm, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, trong 5 năm qua Đảng ủy thị trấn đã cử 127 đồng chí đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công tác Kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ nghiêm. Công tác Dân vận được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động của HĐND và UBND có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ dự, chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và những ý kiến tham luận của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phố Mới lần thứ VI đã đề ra đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy khối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 được đề ra là: Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 12,8%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: tỷ trọng Nông nghiệp 2%; Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 42,4%; Thương mại - Dịch vụ 55,6%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 103,6 triệu/người/năm; Hàng năm giải quyết việc làm mới khoảng 200 - 220 lao động; Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hàng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc và trên 91% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh 1).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phố Mới đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu lên một số điểm còn tồn tại, hạn chế và định hướng những mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với việc cụ thể hóa nghị quyết và chủ trương phát triển kinh tế thành các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề cho cả nhiệm kỳ và từng năm.

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh 2).

Những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đó là: Tập trung xây dựng đô thị theo hướng hiện đại; Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại và các ngành nghề dịch vụ; Nâng cao hệ số sử dụng đất, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao phù hợp với địa phương; Quan tâm đầu tư, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; Trước mắt tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương, công tác An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả bốn mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa Đảng bộ thị trấn Phố Mới khóa VI.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ thị trấn Phố Mới khóa VI ra mắt.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Mới khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa VI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Tổ công tác của Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phố Mới khóa VI.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Sau gần 02 ngày làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phố Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)