Đảng bộ huyện Quế Võ đổi mới công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng

04/09/2019 11:29 Số lượt xem: 168

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện uỷ Quế Võ tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ huyện Quế Võ hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng với gần 7.000 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thời gian qua, Huyện ủy Quế Võ chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Huyện ủy chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm được giao và đăng ký làm theo.

Bộ mặt đô thị Quế Võ ngày càng khang trang

Đồng chí Nguyễn Bá Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Võ cho biết: Để thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; phát hành Bản tin nội bộ của huyện, kịp thời cung cấp những thông tin về tình hình trong nước, thế giới và khu vực, định hướng về công tác tư tưởng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương tới cán bộ, hội viên, đoàn viên, từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Với phương châm công tác tư tưởng phải bám sát thực tiễn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ đã hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có hướng giải quyết phù hợp. Đặc biệt, từ nhiều năm nay, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công phụ trách các xã thường xuyên về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; tổ chức đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời, định hướng và ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có điều kiện gần gũi nhân dân, gần gũi cơ sở để hiểu hơn về những vấn đề thực tiễn, đưa ra các chủ trương, chính sách đúng và trúng. Đây được đánh giá là một trong những cách làm hiệu quả, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể thông tin thời sự, giải đáp thắc mắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhờ đó, trong thời gian qua, nhiều vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: Quản lý đất đai, tài chính; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo…

Nổi bật, trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Kết quả trong 8 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng nhựa hóa, bê tông hóa gần 350 km đường giao thông các loại. Xây mới, nâng cấp, sửa chữa 130 trạm bơm, 126 trường học, 74 công trình văn hóa; kiên cố trên 160 km kênh mương... Năm 2018, huyện Quế Võ được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Ngoài ra, Huyện ủy Quế Võ thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện mở 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 770 quần chúng ưu tú, 8 lớp đảng viên mới cho trên 700 đảng viên mới. Đến nay, hầu hết số cán bộ đương chức và dự nguồn trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý trong cơ quan Huyện ủy, HĐND, UBND và chủ chốt cấp xã, cấp huyện đã được đào tạo từ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng đã tạo sự thống nhất trong Đảng, lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra, góp phần đưa huyện Quế Võ ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng theo từng năm, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng gần 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. 

Bám sát thực tiễn, sát đối tượng, công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Quế Võ đã góp phần đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã đến được với nhân dân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.

Nguồn: Báo BN