Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020

09/07/2020 08:00 Số lượt xem: 311

Ngày 08/7, Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020; Thảo luận xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững ANCT - TTATXH. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự huyện đã duy trì nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, định hướng tư tưởng, giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát đảng viên... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xây dựng nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Quế Võ nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần cùng phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị, chăm lo đời sống nhân dân. Đổi mới hình thức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chất lượng, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy. Bên cạnh đó, tích cực nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp tham mưu giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)