CHUYÊN ĐỀ COVIT - 19: NHỮNG TÁC ĐỘNG, HỆ LỤY VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

07/04/2020 11:34 Số lượt xem: 44

Dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra đã và đang trở thành mối nguy hiểm hàng đầu của toàn nhân loại. Ở Việt Nam, với sự chỉ đạo tích cực của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc triển khai phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với những diễn biến nhanh chóng và phức tạp gần đây của dịch Covid-19, cần có sự chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, đồng thời phải có sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành các chủ trương, biện pháp chống dịch của Chính phủ. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền:“Covid-19: Những tác động, hệ lụy và giải pháp ứng phó” với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dịch bệnh Covid-19 góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.