Hiệu quả trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ ở xã Việt Hùng

21/01/2021 15:00 Số lượt xem: 239

Với những cách làm hay, thiết thực, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trở thành một trong những tập thể điển hình toàn diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Võ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng phối hợp tư vấn sức khỏe và khám bệnh cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. 

Hội Phụ nữ xã Việt Hùng hiện có 1.812 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội, trong đó có 290 hội viên nòng cốt. Hàng năm, Hội Phụ nữ xã đã chủ động bám sát các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Hội cấp trên và của Đảng ủy xã Việt Hùng để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đối với các phong trào thi đua, Hội đã phát động sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.

Hội nghị đối thoại của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Việt Hùng với cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã (năm 2019)

Hiện nay, trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã có 70% số lao động là nữ tham gia lao động và sản xuất mô hình kinh tế trang trại, ngoài ra còn một số chị em hội viên tham gia buôn bán nhỏ có nhu cầu về nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu đó, trong những năm qua, Hội Phụ nữ xã Việt Hùng phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Ngân hàng Đông Á và Quỹ TYM nhận ủy thác nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Tính đến nay đã có 791 lượt hội viên vay vốn để phát triển sản xuất với tổng dư nợ tại các ngân hàng đạt trên 15,1 tỷ đồng, nhờ được tiếp cận và nguồn vốn vay ưu đãi có hiệu quả, 5 năm qua có 7 gia đình hộ nghèo trên địa bàn xã do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng tín chấp, nhiều chị em hội viên đã đầu tư sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Phụ nữ xã Việt Hùng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau.  Thông qua Đề án 295 “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” và Đề án  939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã Việt Hùng mở 157 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật với 23.170 lượt hội viên tham dự; phối hợp tổ chức 9 lớp dạy nghề cho 285 hội viên phụ nữ về nấu ăn... Hoạt động giúp nhau tại chỗ được duy trì và thực hiện tốt ở các chi hội, trong nhiệm kỳ có 287 lượt hội viên có điều kiện khá giúp cho 395 lượt hội viên khó khăn về giống, vốn, vật tư và tiền mặt trị giá 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Hội còn tuyên truyền đến các hội viên tiếp tục thực hiện Phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là áp dụng chế phẩm sinh học IMO trong xử lý rác thải tại hộ gia đình, sản xuất phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng tổ chức truyền thông kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em (năm 2019)

Thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Hội LHPN xã Việt Hùng đã phối hợp tổ chức 32 hội nghị truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ em, khám chữa bệnh phụ khoa cho 5.850 lượt hội viên, phụ nữ. Ngoài ra công tác vận động tham gia BHYT hộ gia đình được quan tâm, hiện nay toàn xã đã thành lập được 5 Tổ tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình với 60 thành viên đã tiết kiệm mua được 123 thẻ BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm, Hội Phụ nữ Việt Hùng đã duy trì hoạt động của 14 CLB thu hút 268 thành viên tham gia, trong đó thành lập mới 5 CLB gồm: 02 CLB phụ nữ hát Quan họ, 02 CLB phụ nữ khiêu vũ thể thao và 01 CLB bóng chuyền hơi.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Việt Hùng tích cực tham gia các hoạt động thể thao.

Đối với các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được Hội Phụ nữ Việt Hùng quan tâm, tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian qua, Hội đã trích quỹ, vận động quyên góp giúp đỡ, tặng quà hộ phụ nữ nghèo, đồng hành cùng phụ nữ biên cương... Trong năm 2020, Hội Phụ nữ Việt Hùng đã vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt với các loại nhu yếu phẩm, vật tư y tế và tiền mặt trị giá 120 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quế Võ tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Hùng.

Với tinh thần hăng hái thi đua trong việc thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, các cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã Việt Hùng đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tổ chức Hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ghi nhận những kết quả và thành tích đạt được của phụ nữ Việt Hùng, trong 5 năm qua đã có 27 lượt tập thể cùng với 65 lượt cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, Hội LHPN huyện Quế Võ và Chủ tịch UBND xã Việt Hùng khen thưởng./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)