Hướng tới một vụ xuân thắng lợi toàn diện

23/01/2019 16:05 Số lượt xem: 217

Vụ xuân năm 2019 huyện Quế Võ phấn đấu gieo trồng 7.450 ha, trong đó lúa 6.900 ha, cây rau màu các loại là 550 ha. Ngay từ cuối năm 2018, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch cải tạo đất, diệt chuột, kế hoạch gieo cấy, phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa… Đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách của Tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, với quyết tâm cao nhất là hướng tới một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

Nhằm làm tăng độ phì của đất, hạn chế nguồn sâu bệnh lưu trú qua đông, gây hại cho vụ xuân, các địa phương trong huyện đã chủ động chỉ đạo nông dân khẩn khẩn trương cày ải trên những diện tích không trồng cây vụ đông; làm dầm đất sớm với những diện tích đồng trũng, ngập nước, kết hợp thực hiện tốt vệ sinh đồng ruộng. Đối với các diện tích để ải, huyện chỉ đạo đổ ải tập trung từ 20/01/2019, đảm bảo xong trước ngày 20/02/2019. Mở rộng tối đa diện tích trà xuân muộn với 6.900 ha, cấy chủ yếu bằng các giống lúa năng suất, chất lượng cao, ngắn ngày, hạn chế giống nhiễm các đối tượng sinh vật gây hại, như Thiên ưu 8, TBR225, N97, Bắc thơm số 7..., số còn lại lựa chọn giống lúa tẻ thường có năng suất, chất lượng khá, dễ tiêu thụ. Quy hoạch các vùng sản xuất tập trung theo hướng cùng thời vụ gieo, cấy, cùng giống hoặc các giống có thời gian sinh trưởng tương đương để thuận lợi cho việc điều hành sản xuất, tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu gieo cấy và thu hoạch.

Trình diễn mô hình máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu vụ hè thu 2018 tại thôn Long Khê xã Ngọc Xá (ảnh 1)

Từ ngày 20/01/2019 các xã, thị trấn trong huyện đã bắt đầu gieo mạ xuân (mạ dược xúc, mạ trên nền đất cứng, mạ khay) và kết thúc vào ngày 04/02/2019. Huyện chỉ đạo che phủ nilon đúng kỹ thuật cho 100% diện tích mạ, đảm bảo phòng tránh hiện tượng mạ chết do rét đậm, rét hại xảy ra, tạo điều kiện cho mạ sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo đủ lượng mạ gieo cấy đúng thời vụ. Cấy tập trung  sau tết Nguyên đán và phấn đấu cơ bản xong trong tháng 2.Việc gieo thẳng chỉ thực hiện ở những chân ruộng tưới tiêu chủ động nước, Quế Võ phấn đấu gieo thẳng khoảng 2.900 ha, thời vụ gieo từ 07- 15/02/2019. Trên cơ sở khung thời vụ, huyện chỉ đạo theo dõi sát các diễn biến thời tiết từng thời kỳ và tình hình thực tế cơ sở để triển khai gieo cấy cho phù hợp. Làm tốt việc kiểm tra thăm đồng, dự tính, dự báo chính xác thời điểm phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả, đúng kỹ thuật. Khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) để bảo vệ sản xuất. Tiếp tục triển khai ứng dụng mô hình máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu ở các vùng sản xuất tập trung.

 

Để thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, UBND huyện Quế Võ yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất, tăng cường tập huấn kỹ thuật cho nông dân, nắm chắc diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chỉ đạo nông dân sản xuất kịp thời và hiệu quả. Phòng NN&PTNT tăng cường cán bộ đi cơ sở kiểm tra đôn đốc các xã, thị trấn chỉ đạo sản xuất vụ xuân đúng thời vụ, triển khai kế hoạch diệt chuột tập trung trên địa bàn, triển khai thực hiện các mô hình của đề án tích tụ đất nông nghiệp thông qua việc thuê, góp ruộng.

Trình diễn mô hình máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu vụ hè thu 2018 tại thôn Long Khê xã Ngọc Xá (ảnh 2)

Xí nghiệp khai thác CTTL Quế Võ có phương hướng đổ ải, đảm bảo gieo hạt trồng đúng thời vụ, tưới nước và tiêu nước kịp thời phục vụ sản xuất. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tăng cường công tác tập huấn chỉ đạo kỹ thuật, chỉ đạo mô hình sản xuất an toàn, cung ứng đủ nguồn giống phục vụ cho nông dân; xây dựng các mô hình trình diễn giống mới để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng; làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, mức độ phân bố và khả năng gây hại của đối tượng các sinh vật hại cây trồng. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn các xã, các thôn tổ chức diệt chuột tập trung từ ngày 09/2-14/2/2019, đồng thời triển khai kế hoạch phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, phun thuốc tập trung trên mạ và phun 100% trên lúa gieo thẳng, đảm bảo ngăn ngừa bệnh lùn sọc đen trên lúa phát sinh gây hại./.

H.T