Huyện Quế Võ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch do nCov gây ra

07/02/2020 08:45 Số lượt xem: 142

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, huyện Quế Võ đang tập trung thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện Quế Võ đã thành lập 7 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn trong huyện. Qua kiểm tra, các địa phương trong huyện đã ban hành các kế hoạch, quyết định, văn bản thông báo, công văn chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở và các thôn, khu phố. Các xã, thị trấn đã phát 2.100 áp phích tuyên truyền do huyện cấp; các trường học trên địa bàn đã cấp phát 50.800 tờ rơi và 800 áp phích tuyên truyền. Đồng thời, các địa phương trong huyện đã dừng tổ chức các hoạt động lễ hội chưa khai mạc; dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người và khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Công tác quản lý, giám sát người nước ngoài được phối hợp thực hiện chặt chẽ…

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trạm Y tế xã Việt Hùng.

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã nêu lên những kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn kiểm tra của huyện trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Hiện nay, huyện Quế Võ đang chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng của huyện và các xã, thị trấn; nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú và quản lý việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; Các ngành chức năng có liên quan và các địa phương trong huyện phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ, cách ly tại cơ sở lưu trú và kiểm tra sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp là người nước ngoài hiện đang cư trú và làm việc trên địa bàn huyện. Các địa phương trong huyện theo dõi tình hình sức khỏe công dân nhập ngũ năm 2020, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2020 của huyện Quế Võ sẽ được tổ chức trong ngày 10/02/2020 theo kế hoạch./.
Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)