Quế Võ triển khai 82 vùng sản xuất lúa an toàn vụ xuân 2019

21/01/2019 16:30 Số lượt xem: 270

Vụ xuân năm 2019 huyện Quế Võ, Bắc Ninh triển khai 82 vùng sản xuất lúa an toàn với tổng diện tích 1.058,6 ha, tập trung vào các nhóm giống lúa mới và mô hình sản xuất theo chính sách hỗ trợ giá giống của Tỉnh, đảm bảo 21/21 xã, thị trấn trong huyện đều có mô hình triển khai với các giống chủ lực như TBR225, Bắc thơm số 7, Nếp 97, Thiên ưu 8... Trong đó giống lúa TBR225 triển khai tại 15 xã, Bắc thơm số 7 triển khai tại 10 xã, Nếp 97 và Nếp PD2 triển khai tại 6 xã. Giống lúa Thiên ưu 8 triển khai tại 5 xã.

Mô hình trình diễn giống lúa TBR 279 vụ xuân 2018 tại thôn Việt Hưng, Việt Thống (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Quế Võ cùng triển khai 10 mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao diện tích 146 ha, với các giống như: Lúa chất lượng cao Sơn Lâm tại thôn Quế Ổ xã Chi Lăng; giống lúa J02 tại xã Yên Giả, xã Mộ Đạo; giống lúa NCS9 tại xã Mộ Đạo; giống lúa DTR668 tại xã Phương Liễu và xã Đại Xuân; giống lúa BC15 tại xã Châu Phong; giống lúa TBR279 và GVS9 tại xã Việt Thống; giống lúa HTKB tại xã Quế Tân. Các mô hình khảo nghiệm cũng được huyện triển khai với giống lúa Nếp nang liêu (13ha), giống lúa dự hương (2ha) tại thôn Trúc Ổ xã Mộ Đạo; giống lúa Đài Bắc 1798 (1ha) tại xã Đào Viên; giống lúa QS33 (1ha) và giống lúa lai KH36 (1ha) tại thôn Hiền Lương xã Phù Lương.

Hiện tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Quế Võ đã triển khai cung ứng hơn 34 tấn thóc giống đến toàn bộ các xã, thị trấn trong huyện để các địa phương kịp thời tiến hành gieo cấy vụ xuân, đảm bảo theo đúng lịch thời vụ./.

D.C