QUẾ VÕ VỮNG TIN THEO ĐẢNG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

22/01/2020 14:16 Số lượt xem: 161

Xuân Canh Tý đã về trên Quê hương Quế Võ Anh Hùng. Chúng ta đón Xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930 – 03/2/2020).

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại cơ sở

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. 90 năm xây dựng và trưởng thành Đảng ta luôn trung thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại; mới 15 tuổi với trên 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng 8/1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội;  Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu; chấn động địa cầu”; lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, Đát nước ta có được một cơ đồ to lớn như ngày hôm nay, vị thế trên trường quốc tế ngày được nâng cao.

Tự hào với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, 90 năm qua chúng ta càng khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Cùng với sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuối năm 1946 Đảng bộ huyện Quế Dương được thành lập, tiếp đó tháng 01/1947 Đảng bộ huyện Võ Giàng ra đời, Đảng bộ hai huyện đã lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần quan trọng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc. Ngày 17/8/1961 hai huyện Quế Dương, Võ Giàng được sáp nhập thành huyện Quế Võ, ngày 06/9/1961 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ được kiện toàn. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ huyện Quế Võ tiếp tục dương cao ngọn cờ cách mạng, lãnh đạo quân và dân tham gia cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, tích cực vừa lao động sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu bảo vệ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn Miền Nam góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Võ đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt son vào lý tưởng Cộng sản, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quán triệt và vận dụng sang tạo Nghị Quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy tinh thần sang tạo và nhân thêm sức mạnh thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đưa huyện Quế Võ ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2019, trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ. Tổng sản phẩm GRDP tăng 10,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 60,9%; khu vực Dịch vụ chiếm 31,9%; khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 7,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,1 triệu đồng/người/năm.

Sản xuất nông nghiệp của huyện đạt kết quả nổi bật: Diện tích gieo trồng cả năm đạt 13.950 ha, năng suất lúa đạt 63,7 tạ/ha; triển khai tích cực các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và được Chủ Tịch nước tặng Huân Chương lao động Hạng Ba.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 43.434,5 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.796 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình phát triển đô thị và Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ là đô thị loại IV vào năm 2019, kết quả đánh giá đạt 87,15/100 điểm. trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng và dự án đất dân cư dịch vụ, đất đấu giá. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện phát triển. Công tác quản lý quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, xây dựng có nhiều tiến bộ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 638,092 tỷ đồng, đạt 121,5%  dự toán Tỉnh giao và bằng 124,1% so với thực hiện năm 2018.

Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng thực chất; số lượng, chất lượng giải học sinh giỏi các cấp được nâng lên. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. 100% các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2. Chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa - thể thao, phát thanh, truyền thanh có nhiều tiến bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội. Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Giải quyết việc làm cho 3.130 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%, giảm 0,2% so với năm 2018.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quốc phòng - quân sự địa phương được giữ vững. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng quy định.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá thực chất hơn; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có nhiều tiến bộ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng được quan tâm và thực hiện nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Toàn huyện có 39/47 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đạt Hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 82,97 % (trong đó 08 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 173 chi bộ dưới cơ sở đạt Hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 86,9% (trong đó 36 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Có 776 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4.141 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Toàn đảng bộ huyện kết nạp 120 đảng viên mới.

 Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Theo Quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và đều được ngành dọc cấp trên đánh giá vững mạnh, nhiều đơn vị dẫn đầu trong khối cấp huyện; chính quyền huyện được đánh giá Trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giành được trong năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đoàn kết và nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và sự đồng lòng chung tay, góp sức của nhân dân, phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả đó là thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện, là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và là động lực cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm 2020, với chủ đề “Quế Võ Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đẩy nhanh phát triển đô thị, xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã”, là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021, bên cạnh những thuận lợi dự báo vẫn còn những khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020,  tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện tới cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung các nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm của Quế Võ đã được khẳng định. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường.

Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các tiêu chí để lập đề án thành lập Thị xã Quế Võ. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các dự án giao thông, dự án trọng điểm, các công trình ghi vốn năm 2020, các dự án đất dân cư dịch vụ, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hóa - thể thao. Thực hiện tốt công tác giải quyết KN-TC ở các đơn vị cơ sở. Đảm bảogiữ vững an ninh, quốc phòng…

- Tuyên truyền có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Huyện ủy, trong đó trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII; nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày truyền thống của các ngành và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở, đặc biệt trong thời gian chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện nghiêm Quy định về việc lãnh đạo cấp ủy các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo đúng tinh thần chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày  14/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng. Chỉ đạo chặt chẽ, công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình gắn với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên nữ, tuổi trẻ, đảng viên nông thôn, đảng viên trong doanh nghiệp...Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chính trị tư tưởng để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp triển tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm, chăm lo đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đón Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tập trung vào sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện, chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị; các cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết và anh dũng của quê hương, nhân lên sức mạnh và khát vọng vươn tới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 đã đề ra./.

DT