Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất khoai tây an toàn

21/01/2019 16:00 Số lượt xem: 230

Ngày 15/1, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, tổ chức hội nghị hội thảo đầu bờ  mô hình sản xuất khoai tây an toàn tại thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân. Về dự có lãnh đạo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, lãnh đạo xã Đại Xuân và đại diện hộ nông dân thực hiện mô hình sản xuất khoai tây an toàn.

Hội thảo mô hình sản xuất khoai tây an toàn tại thôn Vĩnh Thế, Đại Xuân

Mô hình sản xuất khoai tây an toàn được gieo trồng ngày 5 đến 10/11/2018 với diện tích 3 ha, tại khu đồng Cửa Tu thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân. Ngay từ ngày đầu chuẩn bị gieo trồng, các cán bộ kỹ thuật của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh và Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ đã hướng dẫn bà con, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất như: cách chọn giống, biện pháp canh tác kỹ thuật áp dụng biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (IPM). Tập huấn kỹ thuật và thực nghiệm trên đồng ruộng về quy trình trồng khoai tây, quản lý dịch hại tổng hợp, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thí nghiệm dùng vôi bột để xử lý đất trồng, thí nghiệm sử dụng phân bón hữu cơ Nitex, hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.... Kết quả sản xuất thực tế cho thấy, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật được tập huấn vào trong sản xuất đã nâng cao được năng suất, giảm giá thành đầu tư đầu vào, đảm bảo tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đây là một trong những giải pháp góp phần đưa khoai tây Quế Võ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới./.

Văn Dương - Đài PT Quế Võ