UBND huyện Quế Võ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2021

24/02/2021 14:43 Số lượt xem: 236

Ngày 24/02, UBND huyện Quế Võ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2021, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2021; các đại biểu đã được nghe, tham gia đóng góp và bàn biện pháp thực hiện các nội dung như: Báo cáo tình hình sản xuất vụ xuân và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản đến hết tháng 02 năm 2021; Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2021; Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển kinh tế trang trại; Báo cáo nội dung liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 huyện Quế Võ; Báo cáo tiến độ thực hiện đề án thành lập Thị xã Quế Võ; Báo cáo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận một cửa cấp xã gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn huyện Quế Võ; Báo cáo Đề án phát triển Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề huyện Quế Võ giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kế hoạch giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng các vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện; Kế hoạch thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng trên địa bàn và một số nội dung khác...

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các ngành và Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp hoàn chỉnh các văn bản theo các nội dung đã bàn; đồng thời chỉ đạo cho các ngành tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao đặc biệt là: Tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ thị của Chính phủ, của UBND tỉnh về  công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện đúng các bước trong công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định; Chỉ đao các xã, thị trấn và nông dân tập trung nhân lực, phương tiện cho sản xuất nông nghiệp phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất; Tập trung thực hiện các kết luận sau thanh tra; Thực hiện tốt công tác tuyển quân và tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn./.                                                                    

Hoàng Huy (Đài PT Quế Võ)