Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 11.953 tỷ đồng

26/11/2019 09:29 Số lượt xem: 159

Thời gian qua, nhằm khuyến khích, đẩy mạnh phát triển CN-TTCN huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Nhờ đó, lĩnh vực CN-TTCN có mức tăng trưởng khá, ổn định, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, trong cơ cấu kinh tế của huyện năm 2019 ngành công nghiệp, xây dựng ước chiếm 50% giá trị trong cơ cấu ngành; tổng sản phẩm khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 11.953,415 tỷ đồng theo giá so sánh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018, tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện ước đạt 2.276 tỷ đồng theo giá so sánh 2010, tăng 9,1% so năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ theo giá so sánh năm 2010 năm 2019 đạt 3.095,122 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2018. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề ở địa phương như xây dựng thương hiệu sản phẩm gà Hồ, hoàn thiện hồ sơ cấp quyền sở hữu trí tuệ cho các làng nghề giai đoạn 2017-2020 với các sản phẩm đậu phụ Trà Lâm, xã Trí Quả, Tương Đình Tổ, nem Bùi ở xã Ninh Xá, đồ gỗ Mỹ nghệ ở thôn Bình Cầu, xã Hoài Thượng. Bên cạnh đó, huyện đã chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như hỗ trợ vốn từ nguồn kinh phí khuyến công, hỗ trợ xúc tiến thương mại…Cũng từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã triển khai thực hiện giới thiệu địa điểm của các doanh nghiệp trên địa địa bàn huyện với tổng diện tích với diện tích khoảng 13,95 ha; giới thiệu địa điểm của các doanh nghiệp trên địa địa bàn huyện với tổng diện tích khoảng 23,23ha; giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã với tổng diện tích khoảng 35,4 ha. Làm tốt công tác hướng dẫn quy trình thủ tục xét, đánh giá, công nhận sáng kiến đến các cơ quan ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn; triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, đưa các mô hình ứng dụng vào sản xuất trên địa bàn huyện.

Để tập trung phát triển các ngành nghề CN-TTCN, trong thời gian tới, huyện chủ trương đẩy mạnh việc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên về đất đai, nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông phát triển...Đồng thời chỉ đạo việc đẩy mạnh các giải pháp nâng tầm phát triển công nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Huy Sơn