Kỳ họp bất thường HĐND huyện Tiên Du khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021

09/09/2019 21:44 Số lượt xem: 296

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo công tác điều hành, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chiều ngày 5/9, HĐND huyện Tiên Du tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.  Kỳ họp cũng cho ý kiến, thống nhất, thông qua Nghị Quyết một số vấn đề quan trọng; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện với ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy. Đ/c Nguyễn Hữu Thành, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; Nguyễn Đình Khương, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 9 bất thường HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Nguyễn Hữu Thành, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thanh tân Chủ tịch UBND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, tân Chủ tịch UBND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, sau khi nghe và xem xét các nội dung, Tờ trình của UBND huyện, HĐND huyện Tiên Du đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị Quyết về việc: Phân bổ vốn hỗ trợ xây dựng cơ bản hạ tầng nông thôn 6 tháng cuối năm 2019; thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 và Kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, dự kiến tổng nguồn vốn phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng nông thôn 6 tháng cuối năm 2019 là 378 tỷ đồng, được lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Tiên Du ưu tiên phân bổ cho lĩnh vực đầu tư cho giáo dục – đào tạo, hạ tầng nông thôn, các công trình đã quyết toán, dự án đã hoàn thành và đang thi công. Với dự án khởi công mới, huyện sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ về “Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm”.

Các đại biểu thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp cũng thống nhất Nghị Quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Tiên Du năm 2020; các dự án nhóm B, nhóm C và Kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời thông qua Tờ trình giới thiệu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND huyện Tiên Du về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện, HĐND huyện đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy Tiên Du.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Với số phiếu 33/33, bằng 100% đại biểu có mặt nhất trí, ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy đã trúng cử giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xuân Trang – Đài Tiên Du