Kỳ họp thứ 12 HĐND xã Việt Đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

29/12/2020 09:12 Số lượt xem: 266

Chiều ngày 25/12, HĐND xã Việt Đoàn tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời bàn một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện; đại biểu HĐND huyện khu vực xã Việt Đoàn.

Năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức và cả hệ thống chính trị. Nên nền kinh tế, xã hội của xã Việt Đoàn đạt nhiều chỉ tiêu và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 921 ha; trong đó tổng sản lượng cả mầu quy thóc đạt 5.229 tấn; Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác đạt khoảng 98 triệu đồng/ha/năm. Thu ngân sách địa phương đạt gần 60 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, các ngành nghề phát triển mạnh. Trong năm, UBND xã lập kế hoạch đầu tư xây dựng 14 công trình, đến nay đã triển khai thi công 6 công trình, 7 công trình đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, 1 công trình đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu. Giá trị theo dự toán gần 189 tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, chính sách xã hội, dân số, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,42%. Công tác quân sự, an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Đại biểu dự kỳ họp

Về mục tiêu tổng quát năm 2021, xã Việt Đoàn phấn đấu tổng sản lượng cả mầu quy thóc đạt trên 5.290 tấn. Thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác đạt trên 100 triệu đồng/ha Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, khuyến khích động viên nhân dân phát triển kinh doanh sản xuất nâng cao đời sống người dân; tập trung cao việc triển khai thi công các công trình xây dựng được phê duyệt năm 2021. Thường xuyên chú trọng quan tâm tới sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách, an sinh xã hội, việc làm. Trong đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì ở dưới 1,4%.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã Việt Đoàn khóa XIX cũng đã cho ý kiến và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách xã năm 2021; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021./.

Xuân Trang – Đài Tiên Du