Tiên Du tổ chức Tết Tân Sửu năm 2021

13/01/2021 21:21 Số lượt xem: 164

Huyện ủy vừa ban hành Công văn số 124 về việc tổ chức Tết Tân Sửu năm 2021.

Công văn nêu rõ: Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm 2021 bằng việc làm cụ thể ngay từ những ngày đầu năm; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2021; Chị thị số 05-CT/TƯ, ngày 29/12/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 39-KL/TU, ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, Kết luận số 16-KL/HU, ngày 18/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện một số nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, giải pháp năm 2021; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 26/11/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, các tổ chức, chính trị, đoàn thể chủ động, có kế hoạch cụ thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; công nhân, người lao động,…; tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Làm tốt chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhát là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tổ chức chỉnh trang đô thị, tạo môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt; cung cấp đủ điện, nước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, giải trí của nhân dân.

Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện chăm sóc đảm bảo cho mạ, gia súc, gia cầm, cung cấp đầy đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân. Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh hình thức. Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa, giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết. Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI; Kết luận số 531-KL/TU, ngày 08/05/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 36a-CT/TU ngày 09/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm,… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động đón Tết, văn hóa, lễ hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo chủ chốt các cấp; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc trong đợt nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải tập trung ngay vào công việc.

Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các công trường, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các sự kiện chính trị của huyện. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ…

Các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa- Thông tin; Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những thành tựu của đất nước, tỉnh, huyện, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động sản xuất, kinh doanh; văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các loại đối tượng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh.

Giao Văn phòng Huyện uỷ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này./.

 

Nguyệt Minh-Đài Tiên Du