TT Lim tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

27/12/2020 20:04 Số lượt xem: 265

Ngày 25/12, thị trấn Lim tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và các báo cáo khác.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 nêu rõ: Tổng diện tích gieo cấy đạt 420,48 ha, năng suất lúa bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 2.317 tấn. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ CN và thương mại, dịch vụ duy trì hoạt động ổn định; thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt dự toán, tăng cao so với năm trước. Quy mô và chất lượng giáo dục ở các bậc học được giữ vững, 100% số trường trên địa bàn thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia; công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá đảm bảo đúng quy chế an toàn, tiết kiệm; công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng chính quyền, an ninh – quốc phòng được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định và giữ vững; cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh.

Năm 2021, thị trấn Lim tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy lúa; Tập trung giải quyết những tồn tại trong quản lý về đất đai, tăng cường quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đúng tiến độ thi công; huy động mọi nguồn lực vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, nhân dân phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Tăng cường các biện pháp để tăng thu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện dân quân, làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chủ động nắm chắc tình hình an ninh nông thôn./.

Tú Anh - Đài Tiên Du