Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3904

Đã truy cập : 43590100

Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Dự thảo)

06/09/2019 08:46 Số lượt xem: 314

      *Tháng 9/2019:   

      Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

            UBND huyện Yên Phong xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 của huyện Yên Phong với những nội dung chính sau: Tại đây 

            Mọi góp ý xin được gửi về địa chỉ pnnptnn.yp@bacninh.gov.vn

            Xin chân thành cám ơn!

        *Tháng 10/2019:

       Báo cáo thẩm tra xây dựng NTM xã Dũng Liệt: Tại đây 1, Tại đây 2.

       Báo cáo thẩm tra xây dựng NTM xã Văn Môn: Tại đây 1, Tại đây 2.

       Báo cáo thẩm tra xây dựng NTM xã Trung Nghĩa: Tại đây 1, Tại đây 2.

.....Tiếp tục cập nhật
VP
Nguồn: Kinh tế - T9/2019