Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp

29/10/2019 09:27 Số lượt xem: 170

Mục đích của việc kiểm soát tiền chất theo quy định của Luật phòng, chống ma túy, Luật Hóa chất là theo dõi đường đi của tiền chất, quản lý đến người sử dụng cuối cùng nhằm đảm bảo tiền chất được sử dụng đúng mục đích, không làm thất thoát vào mục đích bất hợp pháp...

 

     Yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, kiểm soát tiền chất là vừa đảm bảo mục tiêu phát triên kinh tê - xã hội, vừa phòng ngừa thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy.

     Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng tiền chất công nghiệp để sản xuất ma túy trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trên cả nước có chiều hướng gia tăng; lực lượng công an đã phát hiện các xưởng sản xuất ma túy dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp hợp pháp hoạt động rất tinh vi; qua khám xét thu giữ nhiều loại hóa chất, tiền chất công nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ cho việc sản xuất ma túy tổng hợp. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10/10/2019; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hóa chất, Sở Công Thương Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ và sử dụng tiền chất công nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh một số  nội dung sau:

     1. Thực hiện rà soát, thống kê danh mục tiền chất công nghiệp tại cơ sở: Tiền chất công nghiệp là các hóa chất (đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất) được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy tổng hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2 được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ (STT từ 785 đến 819); Danh mục IV các tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất (gồm: Danh mục IVA, STT từ 1 đến 15; Danh mục IVB, STT từ 27 đến 44).

     2. Tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền (Sở Công Thương, Bộ Công Thương) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 13 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

     3. Lập sổ theo dõi riêng về sản xuất tiền chất công nghiệp, gồm các thông tin: Số lượng tiền chất đã sản xuất, số lượng tồn kho, số lượng đã bán, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

     4. Lập sổ theo dõi riêng về kinh doanh tiền công nghiệp, gồm các thông tin: Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax; tên tiền chất công nghiệp, số lượng mua, bán, tồn kho; mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân mua tiền chất công nghiệp;

     5. Khi mua bán tiền chất công nghiệp phải có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà cung cấp các loại tiền chất công nghiệp;

     6. Tiền chất công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng. Kho tồn trữ tiền chất đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP;

     7. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp. Trong trường hợp phát hiện mất hoặc thất thoát tiền chất công nghiệp, phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời báo cho Sở Công Thương Bắc Ninh.

     8. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập, nhập khẩu, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp của năm trước theo mẫu 05a Phụ lục 05 Thông tư số 32/201/TT-BCT gửi Sở Công Thương Bắc Ninh hoặc thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/2017/TT-BCT./.

Đào Văn Tiến - Phó phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3982

Đã truy cập : 43696244