Tăng cường quản lý tiền chất công nghiệp

02/01/2020 09:41 Số lượt xem: 166

Sở Công Thương Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo toàn ngành về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn, đặc biệt là tiền chất công nghiệp...

     Tiền chất công nghiệp là các hóa chất (đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất), danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại các văn bản: tại Phụ lục I Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 bao gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2 (số thứ tự từ 785 đến 819); tại Danh mục IV Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất, bao gồm: Danh mục IVA (số thứ tự  từ 1 đến 15); Danh mục IVB (số thứ tự  từ 27 đến 44). Thời gian gần đây, lực lượng công an đã phát hiện một số xưởng sản xuất ma túy dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp hợp pháp; thu giữ nhiều loại hóa chất, tiền chất công nghiệp phục vụ cho việc sản xuất ma túy tổng hợp.Trước tình hình trên, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp. Tăng cường quản lý tiền chất công nghiệp không chỉ là vấn đề an toàn sử dụng hóa chất mà đã trở thành vấn đề của xã hội.  

     Sở Công Thương Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo toàn ngành về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn, đặc biệt là tiền chất công nghiệp.

     1. Tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật đối với tiền chất công nghiệp.

     Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tồn trữ và sử dụng tiền chất công nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của Luật Hóa chất; tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp;Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

     Tiền chất công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng. Kho tồn trữ tiền chất phải đáp ứng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.

      Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp phải lập sổ theo dõi riêng  bao gồm các thông tin: số lượng tiền chất đã sản xuất; số lượng đã tiêu thụ; số lượng tồn kho; các tài liệu hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập kho, xuất kho, thông tin của người cung cấp, người mua (quy định tại Điều 11 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP).

     Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm thất thoát tiền chất công nghiệp. Trong trường hợp phát hiện mất hoặc thất thoát tiền chất công nghiệp, phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời thông tin cho cơ quan quản lý chuyên ngành.

     2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.

     Các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng tiền chất công nghiệp phải chấp hành quy định về báo cáo theo Mẫu 5a Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. Báo cáo định kỳ năm trước gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm sau. Việc gửi báo cáo thực hiện bằng hình thức truy cập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất Quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc; đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản cho Sở Công Thương nơi đăng ký trụ sở chính./.

Lâm Minh Thẩm - Trưởng phòng KT-ATMT

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4279

Đã truy cập : 43696244