Bắc Ninh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du

17/02/2020 09:13 Số lượt xem: 98

Ngày 03/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du. Trong đó, một số nội dung chủ yếu được quy định cụ thể như sau:

1. Tổng diện tích khu đất 30.613,0m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 10.324,4m2) theo Quyết định giao đất số 592/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh, gồm: Đất ở (104 lô) 10.324,4m2; Đất nhà văn hóa 4.296,8m2; Đất cây xanh, sân thể thao 3.845,4m2; Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 12.146,4m2.

2. Vị trí khu đất theo bảng giá đất: Vị trí 1, 2 đường TL276, đoạn cầu Tây địa phận xã Việt Đoàn đến giáp chân đê Tả Đuống, huyện Tiên Du.

3. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu nhà ở thôn Phúc Nghiêm , xã Phật Tích, huyện Tiên Du là 55.027.298.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi bẩy triệu, hai chăm chín mươi tám nghìn đồng).

Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa quy về hiện tại của dự án (23.210.203.255 đồng) tính trong phương án xác định giá đất là số tạm tính theo suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng. Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật của dự án, nhà đầu tư thực hiện quyết toán, nếu số quyết toán cao hơn 23.210.203.255 đồng thì nhà đầu tư được cộng vào giá bán; nếu số quyết toán thấp hơn sẽ tính bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước bằng số chênh lệch giữa 23.210.203.255 đồng với số quyết toán.

Giá khởi điểm trên không bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng của khu đất; nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm: Lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư của dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định của nhà nước; hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được duyệt; quyết toán dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện các thủ tục để thực hiện ghi thu tiền sử dụng đất; ghi chi chi phí đầu tư hạ tầng của dự án vào ngân sách nhà nước.

(Chi tiết theo Quyết định số 24QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh)

P.KTN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3774

Đã truy cập : 43594530