LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIẢM MẠNH TỪ 20/9 TẠO SỰ THUẬN LỢI, HÀI LÒNG CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

09/10/2019 09:11 Số lượt xem: 134

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới Qúy độc giả, doanh nghiệp quy định mới.

Tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, ngoài các thủ tục hành chính, mức phí – lệ phí mới được niêm yết công khai, minh bạch, tạo mọi thuận lợi, đơn giản và sự hài lòng, phấn khởi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến làm việc.

Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/9/2019, một số mức phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm mạnh so với quy định cũ.

Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) áp dụng từ ngày 20/9/2019 là 50.000 đồng/lần, giảm một nửa so với quy định trước kia (100.000 đồng/lần).

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng/lần như cũ.

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ có 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí, gồm: 1. Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; 2. đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 3. doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 4. cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp; 5. doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Quy định mới thực sự là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô.

Phòng ĐKKD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4858

Đã truy cập : 43676792