Mời đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

10/02/2020 08:48 Số lượt xem: 167

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 8/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy và phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2018

Hoạt động của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; nâng cao năng lực xây dựng, phát triển quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của chương trình; quảng bá thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (dự kiến vào quý IV năm 2020).

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh) thông báo và kính mời các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, đăng ký sản phẩm xét chọn đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020, hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn tại Điều 8 Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban thư ký chương trình thương hiệu quốc gia (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương); Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024 39348145; 39347628; Email: thqg@vietrade.gov.vn .

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3920

Đã truy cập : 43594548