Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2020

10/02/2020 14:50 Số lượt xem: 85

CHỈ THỊ 01/CT-UBND- Về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Năm 2020, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững; tạo bước đột phá phát triển dịch vụ thương mại văn minh, hiện đại; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực nâng cấp, phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành phố Trung ương, thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tập trung xử lý có hiệu quả các vấn đề ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Với các chỉ tiêu chủ yếu đặt ra là:

(1). Tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) tăng 7% so với năm 2019.

(2). Tổng Kim ngạch xuất, nhập khẩu 65 tỷ USD, trong đó: xuất khẩu 36 tỷ USD; nhập khẩu 29 tỷ USD.

(3). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 75.800 tỷ đồng, tăng 8,2%.

(4). Tổng thu ngân sách nhà nước 29.326 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 22.756 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2020 là 19.375,5 tỷ đồng.

(5). Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 15,4%; công nghiệp và xây dựng: 52,3%; dịch vụ: 32,3%.

(6). Tỷ lệ đô thị hóa: 38%.

(7). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%.

(8). Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 1,74%.

(9). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75%.

(10). Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4017

Đã truy cập : 43594439