Sở Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi thu hút đầu tư

09/10/2019 14:28 Số lượt xem: 207

Nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), trong đó tập trung vào đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Tình hình đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Thể hiện rõ nét nhất là công tác thu hút đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, mang lại nhiều kết quả tích cực. Với nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tính đến 20/9/2019, đã có 490 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngoài khu công khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 1.153,748 triệu USD; và đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp cũng phát triển với 850 dự án đã được cấp đăng ký đầu tư tổng số vốn sau điều chỉnh là 104.760.744 tỷ đồng.

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh

Tình hình đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm: Tính đến 19/9/2019 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 19.248 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, trong đó có 16.088 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký 235.339,418 tỷ đồng và 3.160 đơn vị trực thuộc.

Tình hình Đăng ký kinh doanh  

Một trong những yếu tố để các doanh nghiệp nghiên cứu và quyết định đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh chính là môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ngày càng thông thoáng nhờ việc linh hoạt vận dụng và xây dựng những cơ chế, chính sách hấp dẫn riêng để thu hút, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn là đơn vị tiên phong trong công tác CCHC và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả các TTHC của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn và đặc biệt là phòng Đăng ký kinh doanh với việc thực hiện 100% TTHC về đăng ký kinh doanh được thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc, nhiều TTHC đơn giản công dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ và đợi lấy kết quả ngay.

Tình hình thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm, theo đó lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn đôn đốc các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC, cắt giảm TTHC nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh cắt giảm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, theo đó UBDN tỉnh đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định này nhiều TTHC về đăng ký đầu tư nước ngoài ngoài khu công nghiệp được cắt giảm thời gian giải quyết ít nhất là 01 ngày làm việc (Điều chỉnh GCNĐKĐT dự án FDI đối với trường hợp điều chỉnh về tên, địa chỉ nhà đầu tư; tên Dự án đầu tư) và giảm nhiều nhất là 10 ngày làm việc từ 15 ngày làm việc xuống còn 05 ngày (cấp GCNĐKĐT dự án  FDI (Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương và không thực hiện mục tiêu kinh doanh có điều kiện).

Có được kết quả đó là do lãnh đạo Sở, đặc biệt Giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn quán triệt tinh thần, phương châm và nhiệm vụ kế hoạch công tác của Sở và phát huy tính tích cực, tinh thần đoàn kết, chung sức, thể hiện văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, dốc lòng, dốc sức kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp./.
Nguyễn Duy Hà- VPS./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4907

Đã truy cập : 43676763