V/v xem xét, báo cáo nội dung Baophapluat.vn nêu về dự án trường tiểu học xã Phù Lương

05/06/2017 10:50 Số lượt xem: 4303

Ngày 25/8/2019, Baophapluat.vn có bài phản ánh: Quế Võ (Bắc Ninh) nghi vấn doanh nghiệp người nhà lãnh đạo huyện kê khai khống năng lực để trúng thầu, trong đó có nội dung: “Công ty Tuệ Minh có dấu hiệu gian dối khi lập hồ sơ dự thầu dự án trường tiểu học xã Phù Lương. Cụ thể: Doanh thu năm 2016 trong hồ sơ dự thầu của Công ty Tuệ Minh kê khai là 5.223.136.547 đồng, nhưng doanh thu thực tế chỉ có 23.693.455 đồng. Doanh thu năm 2017 trong hồ sơ dự thầu của Công ty Tuệ Minh kê khai 7.930.103.162 đồng,nhưng doanh thu thực tế chỉ có 4.430.103.162 đồng. Cũng tại hồ sơ dự thầu của Công ty Tuệ Minh, doanh nghiệp này có nhiều giấy tờ, văn bản pháp lý không hợp lệ, không đúng theo quy định của pháp luật nhưng vẫn được tổ chuyên gia đánh giá là “đạt” khi chấm thầu”, và một số nội dung khác có liên quan.

Trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Quế Võ xem xét, báo cáo nội dung Baophapluat.vn nêu về dự án trường tiểu học xã Phù Lương.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/9/2019, để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Download chi tiết nội dung công văn.

Ban biên tập.

 

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5361

Đã truy cập : 43520414