Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh

02/12/2019 13:44 Số lượt xem: 278

 (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019)

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/11/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 3.161 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 404 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 4 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 747 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 2.006 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 2.757 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 46 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 39 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 8 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 311 hồ sơ./.

VPS.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6497

Đã truy cập : 45182166