Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh

20/11/2019 13:38 Số lượt xem: 252

 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019) (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

 

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 222 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 35 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 29 hồ sơ, lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 158 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 179 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 29 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 01 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 13 hồ sơ./.

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6718

Đã truy cập : 45182262