Truy cập nội dung luôn

Ngày 9/12 đã diễn ra lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia tại Hà Nội và kết nối với 5 điểm cầu khác gồm: TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam và Kon Tum (www.dichvucong.gov.vn).