Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6083
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
232/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
231/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
230/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
229/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
228/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
94/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
07/TB-HĐXT
V/v Kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020Nội vụ27/03/2020
227/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
226/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
225/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
224/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
223/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
222/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
88/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
221/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ25/03/2020
220/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ25/03/2020
219/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ25/03/2020
218/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ25/03/2020
217/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ25/03/2020
217/SNV-CCVTLT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thưNội vụ25/03/2020
216/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ25/03/2020
216/SNV-CCVC
V/v đồng ý cho công chức chuyển công tácNội vụ25/03/2020
215/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ25/03/2020
214/SNV-CCVC
V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế, Nội quyNội vụ25/03/2020
214/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ25/03/2020
Số dòng / trangTrang 1/244|<<12345>>|