Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6607
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
512/SNV-XDCQ&CTTN
V/v thỏa thuận tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyểnNội vụ08/07/2020
543/QĐ-SNV
V/v miễn tập sự và bổ nhiệm vào nghạch công chức đối với công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019Nội vụ07/07/2020
542/QĐ-SNV
V/v miễn tập sự và bổ nhiệm vào nghạch công chức đối với công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019Nội vụ07/07/2020
510/SNV-CCVC
V/v công tác cán bộNội vụ07/07/2020
179/TTr-SNV
Về việc đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND, bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021Nội vụ07/07/2020
545/QĐ-SNV
V/v điều động công chứcNội vụ06/07/2020
544/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ06/07/2020
541/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ06/07/2020
509/SNV-TCBM&CCHC
V/v mời dự họp thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình hoạt động của các Quỹ tài chính Nhà nước trên địa bàn tỉnhNội vụ06/07/2020
508/SNV-TCBM&CCHC
v/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN được phân công trong Kế hoạch 202/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh và Xây dựng giai đoạn 2021-2025.Nội vụ06/07/2020
506/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ06/07/2020
505/SNV-TCBM&CCHC
V/v xin ý kiến chỉ đạo nhân sự chuẩn bị tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025Nội vụ06/07/2020
540/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ03/07/2020
539/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ03/07/2020
538/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ03/07/2020
537/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ03/07/2020
535/QĐ-SNV
V/v điều động công chứcNội vụ03/07/2020
532/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ03/07/2020
531/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ03/07/2020
530/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ03/07/2020
529/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ03/07/2020
528/QĐ-sNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ03/07/2020
527/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ03/07/2020
526/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ03/07/2020
524/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc 2019Nội vụ03/07/2020
Số dòng / trangTrang 1/265|<<12345>>|