Toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 8.473 tỷ đồng

01/08/2019 15:13 Số lượt xem: 177
Sở Nông nghiệp&PTNT vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự.
Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 4.676,4 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 52,2% kế hoạch, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm triển khai, số tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 18,85 tiêu chí/xã, tăng 0,18 tiêu chí/xã so với cuối năm 2018. Toàn tỉnh hình thành 263 vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô từ 5 ha trở lên.
Mục tiêu năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 8.473 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010). Đến cuối năm, toàn tỉnh có 96/97 xã, có thêm 2 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm: Chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, đạt năng suất, sản lượng cao. Áp dụng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng ổn định diện tích, thâm canh tăng năng suất. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, huyện lập hồ sơ đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành chia sẻ khó khăn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra đã ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp ngành Nông nghiệp, các địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành. Hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa và rau mầu vụ mùa để lúa sau cấy đẻ nhánh sớm, tập trung và sinh trưởng phát triển thuận lợi. Chỉ đạo  2 Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc và Nam Đuống cung cấp đủ nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa, đồng thời phải có phương án linh hoạt trong công tác điều hành tiêu úng. Quan tâm chỉ đạo tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, ngoài khu dân cư. Đẩy nhanh chương trình xây dựng Nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp phê duyệt. Chủ động làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, đặc biệt khi có bão, lũ xảy ra. Tăng cường kiểm tra, đề nghị các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi trên địa bàn.
Nguyễn Tuấn
Nguồn: http://baobacninh.com.vn