Tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

01/08/2019 15:29 Số lượt xem: 215
Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng (PforR).

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bộ NN-PTNT (Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm quốc gia Nước sạch và VSMTNT); đại diện Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Đại diện UBND, Sở NN-PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục đào tạo của 8 tỉnh tham gia Chương trình PforR; đại diện Ngân hàng Thế giới và một số tỉnh thuộc chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (SUPRSWS).

Phát biểu khai mạc Hôi nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ những năm 80 của thế kỷ trước ở mức 36%, đến hết năm 2018 đạt khoảng 88,5%. Tuy nhiên, sau khi kết thúc Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn II (2006-2010) vấn đề nước sạch và vệ sinh nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc triển khai chương trình PforR hết sức thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu khai mạc. Ảnh: Báo NNVN

 

Chương trình PforR được triển khai thực hiện từ năm 2013, tại 240 xã thuộc 8 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa với mục tiêu cụ thể là cấp nước sạch cho 1,7 triệu người dân nông thôn với 340.000 đấu nối cấp nước; xây dựng 130.000 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình cho 650.000 người dân nông thôn; xây dựng hơn 1.000 công trình cấp nước, vệ sinh trong trường học, trạm y tế; 1,3 triệu người được hưởng lợi ích chung từ các xã vệ sinh toàn xã; nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về nước sạch và vệ sinh; tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch giám sát đánh giá cho các cơ quan thực hiện từ Trung ương đến địa phương.

Chương trình gồm 3 hợp phần: Cải thiện điều kiện cấp nước; cải thiện điều kiện vệ sinh; nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, đánh giá và quản lý chương trình với tổng mức đầu tư 230,5 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 200 triệu USD, vốn đối ứng từ ngân sách 10,5 triệu USD và vốn dân đóng góp 20 triệu USD.

WB đánh giá cao chương trình PforR tại Việt Nam. Ảnh: Báo NNVN

Tính đến hết năm 2018, chương trình đã đưa vào sử dụng 62 công trình từ nguồn vốn WB, cấp nước cho 143 xã với 204.866 đấu nối cấp nước mới đưa vào hoạt động (trong đó có 33 công trình đạt tiêu chí bền vững đảm bảo cấp nước cho 529.957 người); kiểm đếm ngoài 77 công trình hợp lệ từ các chương trình, dự án khác với số đấu nối cấp nước mới là 205.890 đấu nối (trong đó 32 công trình đạt tiêu chí bền vững đảm bảo cấp nước cho 554.855 người).

Về vệ sinh, chương trình đã xây dựng được 142.938 nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh, thiết lập được 184 xã đạt tiêu chí vệ sinh toàn xã bền vững với 1.456.596 người được hưởng lợi; sửa chữa và xây mới 849 công trình cấp nước, vệ sinh trong trường học và 269 chương trình cấp nước, vệ sinh trong trạm y tế.

Chương trình PforR đi vào các trường học nông thôn. Ảnh: Báo NNVN

Chương trình đã đạt và vượt 100% tiêu chí cam kết theo Hiệp định đối với tất cả 6 chỉ số đầu ra. Tổng vốn WB đã giải ngân cho chương trình khoảng 3.685 tỷ đồng (163,6 triệu USD), chiếm 89,3% tổng khoản vay theo hiệp định. Chương trình đã huy động được 46,2 tỷ đồng vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (chiếm 1,3% tổng khoản vay); 87,8 tỷ đồng vốn dân góp (chiếm 2,4% tổng khoản vay); 1.322 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (chiếm 35,9% tổng khoản vay).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen Bộ trưởng cho các cá nhân, tập thể.  Ảnh: Báo NNVN

 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng thế giới đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng nguồn nước, vệ sinh vùng nông thôn. Điều đó được thể hiện qua các chỉ số đạt và vượt so với tiêu chí đề ra khi thực hiện Chương trình PforR.

Đại diện WB tin tưởng, tổng kết chương trình không chỉ là để đóng lại 1 dự án mà sẽ mở ra những chương trình, dự án hợp tác hiệu quả hơn nữa cho người dân nông thôn được thủ hưởng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao Bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình PforR tại Việt Nam./.

tongcucthuyloi.gov.vn
Nguồn: tongcucthuyloi.gov.vn