Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6977

Đã truy cập : 44166361

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTG ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.