Tình hình thực hiện NSĐP trong năm

Nội dung tìm kiếm
 
Tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số quyết định 78/BC-STC
Ngày ban hành 18/06/2019
Tải về quyết định
Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1/2019
Số quyết định 46/BC-STC
Ngày ban hành 19/04/2019
Tải về quyết định
Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
Số quyết định 464/TTr-UBND
Ngày ban hành 29/11/2018
Tải về quyết định
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng và giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
Số quyết định 227/BC-STC
Ngày ban hành 15/10/2018
Tải về quyết định
Nghị quyết thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
Số quyết định 118/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2018
Tải về quyết định
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018
Số quyết định 82/BC-STC
Ngày ban hành 17/04/2018
Tải về quyết định