Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 09/12/2019 - Đến ngày : 15/12/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
09/12/2019
Thứ ba
10/12/2019
Thứ tư
11/12/2019
Thứ năm
12/12/2019
Thứ sáu
13/12/2019
Thứ bảy
14/12/2019
Chủ nhật
15/12/2019
Chương trình công tác