Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/09/2019 - Đến ngày : 22/09/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/09/2019
07:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
07:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
07:00
Nghỉ phép từ ngày 16/09/2019 đến ngày 25/09/2019
Địa điểm:.
Lãnh đạo:Phó giám đốc Phạm Quốc Tuấn
13:00
Họi nghị tại trung tâm VHKB
Địa điểm:Trung tâm VHKB
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Hội nghị tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Địa điểm:Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
Thứ ba
17/09/2019
08:00
Nghỉ phép từ ngày 16/09/2019 đến ngày 25/09/2019
Địa điểm:.
Lãnh đạo:Phó giám đốc Mầu Thị Thanh Thủy
07:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
07:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
Thứ tư
18/09/2019
07:00
Họp Ủy ban nhân tỉnh
Địa điểm:Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
07:00
Họp Hội đồng nhân dân
Địa điểm:Văn phòng HĐND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
13:00
Họp quỹ đất
Địa điểm:Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Họp đoàn đại biểu quốc hội
Địa điểm:Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
Thứ năm
19/09/2019
07:00
Làm việ tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
07:00
Họp tại tỉnh Quảng Ninh (cả ngày)
Địa điểm:Tỉnh Quảng Ninh
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Họp tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
Thứ sáu
20/09/2019
07:00
Họp trực tuyến tại UBND tỉnh
Địa điểm:Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
07:00
Họp Ủy ban nhân tỉnh
Địa điểm:Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
13:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
13:00
Làm việc tại Sở
Địa điểm:Sở Tài chính
Lãnh đạo:Giám đốc Ngô Tân Phượng
Thứ bảy
21/09/2019
07:00
Dự lễ phát động tại cung VHTN
Địa điểm:Cung văn hóa thiếu nhi
Lãnh đạo:Phó giám đốc Nguyễn Đình Huấn
Chủ nhật
22/09/2019
Chương trình công tác