Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 30/03/2020 - Đến ngày : 05/04/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
30/03/2020
Thứ ba
31/03/2020
Thứ tư
01/04/2020
Thứ năm
02/04/2020
Thứ sáu
03/04/2020
Thứ bảy
04/04/2020
Chủ nhật
05/04/2020
Chương trình công tác