Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4871

Đã truy cập : 43676876

Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2019

13/09/2019 07:19 Số lượt xem: 245

Chiều ngày 11.9.2919, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2019. Tham dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ trì; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng ủy và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Đảng bộ Sở tiếp tục triển khai tuyên truyền đến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bô các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15.8.2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng……..

Toàn cảnh hội nghị sinh hoạt đảng ủy 

Đồng chí yêu cầu Bí thư các Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo điều lệ Đảng; tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát và công tác sinh hoạt chuyên đặc biệt tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ  để "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm" theo kế hoạch đề ra; xây dựng quy chế của Đảng ủy Sở theo Quyết định số 644-QĐ/TU ngày 24.11.2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022 theo đúng thời gian quy định. Đối với công tác chuyên môn đồng chí Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, các Chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019,  như sau:

1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao các phòng đôn đốc kiểm tra, rà soát nhiệm vụ chi, nguồn kinh phí trong dự toán đẩy nhanh tiến độ giải ngân; xử lý điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách.

2. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán năm 2020; hướng dẫn các đơn vị cấp tỉnh và các huyện thành phố thị xã xác định nguồn & nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL năm 2019.

3. Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ Quy định việc sử dựng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng- chuyển giao.

4. Tiếp tục thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ.

5. Xây dựng bộ câu hỏi/ trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình thực hiện TTHC theo Công văn số 3132/UBND-KSTT ngày 03.9.2019 của UBND tỉnh; Triển khai thực hiện công tác ISO theo đúng thời gian quy định.

6. Cung cấp thông tin cập nhật chế độ chính sách mới và thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử của Sở theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên khác.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Ban chấp hành Đảng bộ cho ý kiến tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại 01 Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu Bí thư các Chi bộ tiếp thu các nội dung trên, căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm quản lý Tài chính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có trách nhiệm triển khai đến toàn thể đảng viên và quần chúng các nội dung sinh hoạt của Đảng bộ Sở./.

Văn phòng Sở