Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6427

Đã truy cập : 43676884

Sở Tài chính triển khai phương án làm việc trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19.

31/03/2020 12:28 Số lượt xem: 94

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng chống dịch Covid 19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra,

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị triển khai và thực hiện:

1. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm nâng cao ý thức, sự hiểu biết của cá nhân về tình hình dịch bệnh, cách phòng, chống dịch bệnh để không làm xáo động, gây hoang mang tư tưởng trong cơ quan.

2. Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để phòng có cán bộ lây nhiễm do không nắm được quy định về phòng chống dịch Covid 19.

3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của phòng, đơn vị. Trưởng các phòng xây dựng và thực hiện phương án bố trí cán bộ làm việc tại nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin (thời gian thực hiện từ 31/3 đến 3/4/2020). Tuy nhiên, đảm bảo hoàn thành công việc mang tính chất quan trọng, đột xuất như: Công tác phòng chống dịch, xử lý những nhiệm vụ “hỏa tốc”.... Đồng thời, chịu trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở hoạt động của phòng trong thời gian bố trí cho cán bộ xử lý công việc tại nhà./.

Văn phòng Sở