Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6204

Đã truy cập : 43676807

Sở Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

01/04/2020 13:37 Số lượt xem: 103

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; Công văn số 1003/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19,

Trước tình hình đó, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động (cán bộ) thuộc Sở thực hiện các nội dung:

            1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

          Cán bộ ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

          Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

          2. Trưởng các phòng, đơn vị cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: xử lý dịch bệnh, tài liệu mật, công văn hỏa tốc, khẩn cấp và các nhiệm vụ cần thiết khác mới đến làm việc tại cơ quan./.

Văn phòng Sở