Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5964

Đã truy cập : 43590071

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính

11/09/2019 13:46 Số lượt xem: 187

Sáng ngày 10.9.2019, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-CAT(PX05) ngày 21.8.2019 của Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành công bố quyết định và thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính Bắc Ninh, từ ngày 01.01.2016 đến 30.6.2019.

Về phía Đoàn Thanh tra, có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra cùng các thành viên trong Đoàn thanh tra; Về phía Sở Tài chính, có đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở và các phòng Tin học & Thống kê, Thanh tra và Văn phòng Sở.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn thanh tra phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra đồng thời  đồng chí Nguyễn Văn Huệ quán triệt mục đích, yêu cầu và kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thanh tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến của Đoàn thanh tra và quán triệt các phòng, đơn vị tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến của Trưởng Đoàn thanh tra, đồng chí Nguyễn Đình Huấn nhất trí kế hoạch làm việc của Đoàn; yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu để Đoàn Thanh tra làm việc theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí nêu rõ, việc thanh tra lần này là cơ hội tốt để Sở Tài chính tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng chí mong muốn trong quá trình làm việc luôn nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn của các thành viên trong Đoàn thanh tra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Tài chính được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Thành viên Đoàn thanh tra kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại bộ phận Văn thư

 Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn thanh tra ghi nhận và đánh giá cao trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian qua của Sở Tài chính không để xảy ra vụ việc làm lộ, lọt, mất bí mật nhà nước. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra cũng có một số kiến nghị đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, như: Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các phòng, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của Sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; công chức, viên chức, người lao động trong Sở cần chú trọng đến công tác bảo mật khi sử dụng email công vụ trong trao đổi công việc….

Văn phòng Sở