Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4107

Đã truy cập : 43520364

Theo số liệu trên hệ thống kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước tính đến hết ngày 04/12/2019, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh như sau: