Truy cập nội dung luôn

Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 10/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5950

Đã truy cập : 43712425