Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 29/06/2020 - Đến ngày : 05/07/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
29/06/2020
Thứ ba
30/06/2020
Thứ tư
01/07/2020
Thứ năm
02/07/2020
Thứ sáu
03/07/2020
Thứ bảy
04/07/2020
Chủ nhật
05/07/2020
Chương trình công tác