Bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu

19/01/2021 08:21 Số lượt xem: 546

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác bảo vệ môi trường của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn như: Tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; chậm tiến độ thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, giai đoạn 2019-2025; khó xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Song ngành Tài nguyên vẫn nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trọng tâm, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững.

Kiên quyết không để rác tồn đọng ngoài môi trường trong năm 2021.

 

Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Biện pháp tiên quyết đầu tiên là tăng cường công tác quản lý chất thải, giám sát vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các công ty môi trường. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc lắp đặt các thùng chứa vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật; phân loại rác thải tại hộ gia đình; phân loại rác thải nhựa… Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường làng nghề, CCN, hạn chế thấp nhất ô nhiễm khói bụi, khí bụi và rác thải nguy hại ra môi trường. Sở cũng tham mưu với tỉnh xem xét, quyết định tạm thời vận chuyển một phần chất thải rắn sau phân loại sang khu xử lý tập trung của các công ty xử lý chất thải; xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã chưa có khu xử lý tập trung; mở rộng ô chôn lấp chất thải và lắp đặt lò đốt rác thông thường công suất 100 tấn/ngày tại khu xử lý chất thải xã Phù Lãng (Quế Võ), nhằm bảo đảm cơ bản ổn định các vấn đề môi trường trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Sở cũng phối hợp với các địa phương siết chặt biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt tại huyện Yên Phong; tình hình hoạt động của khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Gia Bình; xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh mới và tồn đọng ở một số địa bàn nông thôn trong thời gian chờ các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng đi vào hoạt động.

Hiện nay, toàn tỉnh đã đạt một số chỉ tiêu môi trường cơ bản: 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý; 9/10 KCN bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững; CCN, làng nghề bước đầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 100% xã có phong trào làm sạch đồng ruộng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo các bước ban đầu như đánh đống, phun chế phẩm sinh học, hạn chế phát tán mùi… Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu môi trường quan trọng chưa đạt được như việc xây dựng lò đốt rác công suất nhỏ ở các xã trên địa bàn huyện Tiên Du, Yên Phong, thị xã Từ Sơn chậm hơn nhiều so tiến độ, hiện mới có 8/25 lò đốt rác triển khai xây dựng, 17 lò đốt còn lại mới lựa chọn được địa điểm xây dựng. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại KCN Hanaka chưa đi vào hoạt động theo đúng cam kết với tỉnh. Một số CCN, làng nghề vẫn trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý…
Trước thực tế đó, để xử lý tốt các vấn đề môi trường nước, không khí, rác thải... chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, ngành Tài nguyên tham mưu với tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nhà máy đốt rác công nghệ cao phát năng lượng. Triển khai nhanh, có hiệu quả Đề án bảo vệ ô nhiễm môi trường làng nghề, CCN; Đề án phân loại rác thải tại hộ gia đình; Đề án nói không với rác thải nhựa… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh về pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tạo điều kiện xã hội hoá đầu tư xử lý rác thải, nước thải. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trái phép, các cơ sở có nguồn thải lớn. Nâng cao năng lực thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường, thắt chặt quản lý chất thải và phế thải. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án sự nghiệp môi trường được phê duyệt, khắc phục suy thoái môi trường, huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường cần tiếp tục được siết chặt với sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; các điểm tập kết rác hoạt động hiệu quả, bảo đảm các tiêu chí môi trường; CCN, làng nghề được xử lý cơ bản các vấn đề môi trường bức xúc trong năm 2021... nhằm góp phần bảo đảm chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của tỉnh.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn