Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch

26/11/2020 08:40 Số lượt xem: 357

Tranh chấp đất đai, khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp về đất đai luôn là vấn đề “nóng” từ nhiều năm nay và rất khó giải quyết. Chính vì vậy, cùng với việc khắc phục những tồn tại, sai phạm của những năm trước để lại, ngành Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tiễn và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển hài hòa, bền vững.

Đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời trình HĐND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trình UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các dự án. Hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đúng quy định. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước về đất đai, giảm nảy sinh các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai trong đời sống xã hội.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 76/1.957 dự án, diện tích thu hồi 361,7 ha, trong đó đất trồng lúa 278,3 ha. Các đơn vị chức năng chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ giao đất, trình tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất để thực hiện 90 dự án, diện tích 524,3 ha (81 dự án có quyết định thu hồi đất toàn bộ, 9 dự án có quyết định thu hồi đất đợt 1). Tổng số lô đất dân cư dịch vụ được phê duyệt là 20.083 lô, đã xét duyệt 16.816 lô, giao 9.336 lô đến hộ gia đình, cá nhân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8.681 lô. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai, không gây phiền hà, sách nhiễu và hoàn thiện nhanh các thủ tục hành chính theo đúng tinh thần cải cách hành chính 1 cửa, 1 cửa liên thông, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.

 

Khai thác hiệu quả tài nguyên đất, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

 

Ông Nguyễn Mạnh Lân, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đơn vị chủ động tham mưu giúp tỉnh xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn thành kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Ninh, báo cáo tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng quy định. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy trình về trình tự, thủ tục và quản lý sử dụng đất lúa. Đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Gia Bình, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du. Tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các huyện, thị xã, thành phố về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời giúp tỉnh giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất.
 Để tiếp tục thực hiện thành công kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo nhu cầu của các huyện, thị xã, thành phố đăng ký 1.651 dự án, tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng khoảng 4.968,29 ha, trong đó đất trồng lúa 4.072,01 ha, đất trồng rừng 11,0 ha, ngành Tài nguyên tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếp pháp luật về đất đai, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình trạng đất đai; kiểm tra các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, từng bước hiện đại hóa cung cấp dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử, góp phần khai thác tốt tài nguyên đất đai phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn