UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/2020

24/11/2020 08:27 Số lượt xem: 371

(BNP) - Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Trình bày Đề án phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh hiện đại, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 108 chợ trong quy hoạch, phục vụ bình quân 13.388 người/chợ, cao hơn so với cả nước (10.243 người/chợ); thu hút 11.161 điểm kinh doanh cố định, thường xuyên và trên 5.000 thương nhân kinh doanh không thường xuyên. Hoạt động của các chợ đã phục vụ tích cực cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đồng thời, giải quyết việc tiêu thụ các hàng hóa nông sản, nhất là sản phẩm tự tiêu của bà con nông dân, thu hút thêm nhiều tiểu thương tham gia kinh doanh trong chợ, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong chợ.

Để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, Đề án đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống chợ theo hướng văn minh hiện đại với sự đa dạng của các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức phân phối, các hoạt động dịch vụ và phương thức kinh doanh; đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, tiêu dùng ở địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Đồng thời, xây dựng chợ ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đưa hoạt động thương mại ngày càng phát triển, thể hiện nét văn minh, tiến bộ theo yêu cầu của xã hội… phấn đấu đến năm 2025, 50% số chợ trên địa bàn được công nhận chợ theo hướng văn minh hiện đại.

Khẳng định sự cần thiết ban hành Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương cần có đánh giá chi tiết thực trạng các chợ hiện nay theo các tiêu chí đánh giá chợ văn minh hiện đại; so sánh lợi thế cũng như hạn chế giữa mô hình chợ do Nhà nước quản lý và doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý; khảo sát nhu cầu thực tiễn của người dân. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu về chính sách ưu đãi riêng đối với các chợ đầu mối.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng hoanh nghênh, đánh giá cao các giải pháp, mục tiêu của Đề án và giao Sở Công thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Đề án một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phiên họp tập trung thảo luận và thống nhất với nội dung quy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Theo đó, người có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy được hỗ trợ trong 06 tháng là 7,46 triệu đồng/người; trong đó, người cai nghiện phải đóng góp mức tiền ăn là 350.000 đồng/người/tháng.

Đối với người cai nghiện tại cộng đồng được hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn giải độc là 400.000 đồng/người/lần; hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung là 40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa 15 ngày.

Trường hợp cai nghiện tại gia đình được hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn, giải độc là 400.000 đồng/người/lần; hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh thông thường là 150.000 đồng/người/lần.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua nội dung Kế hoạch dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tăng cường đầu tư kinh phí bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ chương trình giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các nội dung trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; tình hình quản lý đất đai năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng năm 2021; công tác đảm bảo an ninh trật tự, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành án năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; quy định một số chính sách về xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: Theo bacninh.gov.vn