Yên Phong với công tác bảo vệ môi trường

30/10/2018 10:52 Số lượt xem: 356

Thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 8-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại huyện Yên Phong tuy đã đạt một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn  khó khăn cần sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong toàn huyện, nhất là việc triển khai xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Người dân thôn Đông Xuyên (xã Đông Tiến) cùng thanh niên tình nguyện ngành Tài nguyên và Môi trường dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường khu vực vườn cò.

 

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của hoạt động BVMT, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý rác thải, vệ sinh môi trường, phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Các xã, thị trấn yêu cầu tổ đội vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển rác thải đổ đúng nơi quy định; các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết nhằm giảm thiểu các tác hại của rác thải đến môi trường. Qua đó, hiện trạng môi trường của huyện có những chuyển biến tích cực, môi trường không khí cơ bản bảo đảm tốt cho cuộc sống, sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, còn một số làng nghề truyền thống như là Văn Môn tái chế phế liệu gây ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí. Hiện nay, Trung tâm Quan trắc (Sở Tài nguyên và Môi trường) lắp đặt trạm quan trắc khí tự động liên tục tại khu vực thị trấn Chờ nhằm giám sát lưu lượng khí thải và các thông số để dự báo, phòng ngừa, kiểm soát chất lượng không khí; phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố môi trường xảy ra.
Khu vực nông thôn, làng nghề, các xã đã đạt và đang phấn đấu xây dựng Nông thôn mới đều nỗ lực thực hiện và duy trì tiêu chi môi trường xây dựng, giữ gìn cảnh quan, đường làng ngõ, xóm, xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, để từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân, huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, nước thải ở nông thôn. Có lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở nông thôn và các làng nghề. Tổ chức trồng cây xanh quanh đường làng ngõ xóm, khu dân cư và các trường học, tạo bóng mát, cảnh quan đẹp và cải thiện môi trường không khí...
Các ao, hồ của các xã trên địa bàn đều phù hợp với quy hoạch, tạo mặt bằng thoáng mát, điều tiết khí hậu. Hàng năm, được nạo vét, tu bổ thường xuyên tạo không gian cảnh quan sinh thái và điều hòa môi trường hoặc hình thành các khu vui chơi, luyện tập thể dục - thể thao. Ngoài ra, địa phương còn quản lý hiệu quả Khu bảo tồn loài - sinh cảnh vườn chim Đông Xuyên, góp phần duy trì và bảo vệ các loài chim, bảo vệ đa dạng sinh học...
Mặc dù đạt nhiều kết quả trong công tác BVMT nhưng hạn chế lớn nhất của địa phương là hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt chưa triệt để. Hiện tượng đổ rác không đúng quy định còn diễn ra ở một số nơi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân khu vực xung quanh. Nguyên nhân chính là do một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm của mình trong công tác BVMT. Hơn nữa, giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý triệt để rác thải sinh hoạt là việc xây dựng, vận hành khu xử lý rác thải tập trung chưa nhận được sự đồng thuận của người dân thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt...
Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT, trong thời gian tới huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chính sách, quy định về hoạt động này. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về BVMT. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để sớm xây dựng đưa khu xử lý rác thải sinh hoạt của huyện đi vào hoạt động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp làng nghề Văn Môn đáp ứng việc di dời các hộ sản xuất ra khỏi khu dân cư. Huyện kiến nghị tỉnh, các sở ngành hỗ trợ bảo vệ thi công xây dựng đường vào và khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của địa phương.

Nguồn: Theo baobacninh.com.vn