Truy cập nội dung luôn

Là một trong những nội dung quan trọng của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2019-2020 của tỉnh, phân loại rác thải tại hộ gia đình đang được thực hiện hiệu quả tại một số vùng nông thôn trong tỉnh. Người dân dần hình thành ý thức, thói quen phân loại rác ngay từ hộ gia đình, góp phần làm giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, vừa tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo phân bón sạch cho cây trồng, giảm ô nhiễm môi trường và các loại dịch bệnh từ rác thải gây ra.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 29/02/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4422

Đã truy cập : 43590046