Truy cập nội dung luôn

Sáng ngày 16/10, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục Môi trường về hoàn thiện dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.

Chuyên mục Chuyên mục

Thời tiết ngày 18/10/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5151

Đã truy cập : 43497432