Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025

16/10/2020 07:46 Số lượt xem: 486

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND về Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) từ trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung, của tỉnh nói riêng để tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia và của tỉnh. Xây dựng thương hiệu, hình ảnh tỉnh Bắc Ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Nhằm phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển bền vững, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sớm đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao phía Bắc, tạo bước chuyển biến về kinh tế dịch vụ, phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Kế hoạch TTĐN giai đoạn 2021-2025 được xây dựng theo định hướng gồm 3 trụ cột chính: Truyền thông hình ảnh Kinh tế - Đầu tư, Truyền thông hình ảnh Văn hoá - Du lịch, Truyền thông hình ảnh Chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Các chương trình, hoạt động TTĐN trọng tâm giai đoạn 2021-2025 là tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh; xây dựng, hoàn thành triển khai hệ thống nhận dạng thương hiệu; truyền thông thông qua các chương trình truyền hình (phim chuyên san, phim truyền thông quảng bá, chương trình trải nghiệm thực tế…);  tổ chức các sự kiện và hội thảo với các chủ đề du lịch, kinh tế đầu tư để quảng bá hình ảnh của tỉnh và thu hút đầu tư; tổ chức các cuộc thi, minigame phục vụ quảng bá hình ảnh của tỉnh; ứng dụng số hóa dữ liệu để quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh; đăng tải các thông tin và bài viết giới thiệu kinh tế, văn hóa, du lịch, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các trang báo điện tử trong nước và quốc tế; sản xuất các phim hoạt hình tuyên truyền về danh nhân Kinh Bắc; truyền thông hình ảnh địa phương trên kênh truyền hình đối ngoại như VTV4, VTC10 và các kênh đối ngoại của Trung ương; sản xuất các nội dung truyền thông sáng tạo, viral clip để lan tỏa hình ảnh, thông điệp địa phương trong cộng đồng; quản trị và truyền thông quảng bá cho Fanpage của tỉnh, duy trì nhận diện và ảnh hưởng trên mạng xã hội; vận hành, cập nhật và cải thiện ứng dụng số hóa của tỉnh; nghiên cứu đề xuất ký hợp tác với các hãng truyền thông lớn trên thế giới và khu vực...; đồng thời đề ra các chương trình, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và thời gian thực hiện theo từng giai đoạn.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

TH