Gần 500 phản ánh kiến nghị của người dân đã được gửi tới các cấp chính quyền

19/01/2021 09:58 Số lượt xem: 174

Sau gần 1 tháng triển khai thí điểm ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” trên thiết bị di động tại địa bàn thành phố Bắc Ninh, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và chính quyền các cấp.

Đến nay, gần 500 phản ánh kiến nghị của người dân về nhiều lĩnh vực đã được gửi tới các cấp chính quyền như: An toàn giao thông, sự cố về cây xanh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” được ví như một kênh “cảm biến xã hội” thông qua việc tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua thiết bị di động. Việc đưa vào vận hành ứng dụng góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp qua thiết bị di động. Qua đây cũng góp phần xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm văn bản giấy tờ và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức trong quá trình giải quyết công việc.

HƯỚNG DẪN TẢI VỀ

I. Với thiết bị sử dụng hệ điều hành ANDROID

Vào cửa hàng Play Store, tải ứng dụng bằng cách:

1. Tìm kiếm từ khoá “Phản ánh kiến nghị”, chọn Cài đặt phần mềm

2. Truy cập theo liên kết https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pakn

II. Với thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS

Vào cửa hàng App Store, tải ứng dụng bằng cách:

1. Tìm kiếm từ khoá “Phản ánh kiến nghị”, chọn Cài đặt phần mềm;

Truy cập theo liên kết https://apps.apple.com/us/app/ph%E1%BA%A3n-%C3%A1nh-ki%E1%BA%BFn-ngh%E1%BB%8B/id1492609721

Công tiến - Phòng CNTT